top of page

02

Gegevensbescherming

Algemene opmerking en verplichte informatie
Naamgeving van de verantwoordelijke instantie
De verantwoordelijke instantie voor de
Gegevensverwerking op deze website is:

City Hostel Noordster
Bettina Lichner
Stoppenbergerstr. 20
45141 eten

De verantwoordelijke instantie beslist alleen of samen met anderen over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, contactgegevens, enz.).

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Sommige gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw reeds gegeven toestemming op elk moment intrekken. Voor de herroeping is een informeel bericht per e-mail voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die plaatsvond tot aan de intrekking blijft onaangetast door de intrekking

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

Als betrokkene heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit in geval van een inbreuk op de wetgeving inzake gegevensbescherming. verantwoordelijk
De toezichthoudende autoriteit met betrekking tot gegevensbeschermingskwesties is de functionaris voor gegevensbescherming van de deelstaat waarin ons bedrijf is gevestigd. De volgende link bevat een lijst van functionarissen voor gegevensbescherming
evenals hun contactgegevens:

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Recht op dataportabiliteit

U heeft het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract aan u of aan derden te laten overhandigen. Het wordt geleverd in een machineleesbaar formaat. Als u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke verzoekt, zal dit plaatsvinden
alleen voor zover technisch haalbaar.

Recht op informatie, correctie, blokkering, verwijdering

U hebt het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, de herkomst van de gegevens, de ontvanger en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, het recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens op elk moment binnen het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen. In dit verband en
U kunt ook te allen tijde contact met ons opnemen via de in het impressum vermelde contactmogelijkheden als u nog vragen heeft over het onderwerp persoonlijke gegevens.

SSL- of TLS-codering

Om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud die u ons als site-exploitant stuurt, te beschermen, gebruikt onze website een SSL of. TLS-codering. Dit betekent dat gegevens die u via deze website verzendt, niet door derden kunnen worden gelezen. U herkent een versleutelde verbinding aan de “https://”
adresregel van uw browser en het slotsymbool in de browserregel.

Contact Formulier

Gegevens die via het contactformulier worden verzonden, worden opgeslagen, inclusief uw contactgegevens, om uw aanvraag te kunnen verwerken of om beschikbaar te zijn voor vervolgvragen. Deze gegevens worden niet zonder uw toestemming doorgegeven. De in het contactformulier ingevulde gegevens worden uitsluitend verwerkt
op basis van uw toestemming (Artikel 6 (1) (a) AVG). U kunt uw reeds gegeven toestemming op elk moment intrekken. Voor de herroeping is een informeel bericht per e-mail voldoende. De wettigheid van de tot het punt van herroeping
Gegevensverwerkingsactiviteiten blijven onaangetast door de intrekking. Gegevens die via het contactformulier worden verzonden, blijven bij ons totdat u ons vraagt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of er geen behoefte meer is aan gegevensopslag. Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder bewaartermijnen - blijven onaangetast.

bottom of page